52 tjocka Garaget Garderoben Hemmet Kroppen Passet Sinnet Strupen

Körprovet för motorcykel ändras
Ska ge kvinnor rättvisare förutsättningar

Sveriges Motorcyklister har i flera år pekat på att fler kvinnor än män underkänns på körproven för motorcykelkörkort. Till slut fick Statens väg- och trafikforskningsinstitut i uppdrag att granska förarprovet ur ett genusperspektiv och nu ändras reglerna för att bli mer rättvisa. Det man ändrar är manöverprovet i låg hastighet, där kortare personer har svårare att klara av detta utan problem. Då kvinnor i regel är kortare än män misslyckas de oftare. Från den 1 maj ändras reglerna vilket innebär att mer fokus kommer att läggas på hur förarna klarar sig i trafiken och hur de hanterar motorcykeln där.

Garaget, Bågen, körkort, motorcykel, manöverprov, mc, båge, hoj, regler
115kg 0 Bobby Green Bobby Green
mån. 13 apr 2015, 12:30
115kg
0

Körprovet för motorcykel ändras

Ska ge kvinnor rättvisare förutsättningar