m
a
r
10 i går62 tjocka Garaget Garderoben Hemmet Kroppen Passet Sinnet Strupen

Kaffebladsrost tar död på det svarta guldet

Hälften av jordens kaffe borta år 2050?

Visa inte Strupen-artiklar
Strupen / Kaffe

Kaffebladsrost är en svampart som angriper kaffeplantans blad och orsakar en växtsjukdom. Detta resulterar i att kaffebladen blir obrukbara och på bland annat Sri Lanka har odlarna tvingats överge sina plantor. Forskare förutspår nu att hälften av jordens kaffe kan vara borta år 2050.