m
a
r
10 i dag12 i går73 tjocka Garaget Garderoben Hemmet Kroppen Passet Sinnet Strupen

Flyg runt inuti Sofa hotel

Interaktiv 3D-upplevelse

Visa inte Passet-artiklar
Passet / Upplevelser

Sofa Hotel i Istanbul återskapades med hjälp av laserskanners och inte mindre än 10 000 stycken bilder till en interaktiv 3D-modell med olika skikt. Här får vi flyga runt i modellen och se hur alla lager av byggnaden ser ut.