m
a
r
14 i går67 tjocka Garaget Garderoben Hemmet Kroppen Passet Sinnet Strupen

Skadar det din hälsa att sitta ned?

Stå på jobbet om du kan

Visa inte Hemmet-artiklar
Hemmet / Kontoret

En undersökning visar att de som sitter ner i hemmet och på jobbet 11 timmar per dag löper 40 % större risk för en för tidig död, jämfört med de som bara sitter fyra timmar eller mindre per dag.